ROM Selekcija Vam predstavlja
Belu sa Centralnog masiva,
Francusku rasu ovce prilagođene teškim uslovima uzgoja

ROM Selekcija obuhvata 180 selektora smeštenih u Centralnom masivu (Francuska), koji se bave uzgojem ovaca namenjenih proizvodnji mesa.
ROM je odgovoran za genetsku selekciju i komercijalizaciju šest rasa, među kojima i Belu sa Centralnog masiva koja je dobro prilagođena za uvoz u zemlje u kojima su uslovi za uzgoj ponekad otežani; kako po pitanju ishrane, tako i zbog kontinentalne klime (suva i topla leta i hladne zime).

 

Bela sa Centralnog masiva, rasa prilagođena teškim uslovima

Bela sa Centralnog masiva (BCM), prirodno je prilagođena otežanim uslovima. Selekcionirana pre nekoliko decenija, zahvaljujući svojim materinskim kvalitetima i zbog kvaliteta mesa, BCM je najrasprostranjenija rasa u Francuskoj i broji 250 000 ženki, od kojih je 60 000 rezultat selekcije.
Odlične karakteristike čine ovu rasu rentabilnom za uzgajivače:

 
Bela sa Centralnog masiva
Bela sa Centralnog masiva
 
Bela sa Centralnog masiva
Bela sa Centralnog masiva
  • Proizvodnja snažnih jaganjaca na rođenju, koji brzo rastu i prilično su dobrih karatkeristika.
  • Mogućnost prirodnog koćenja tokom cele godine, što omogućava odabir perioda za plasiranje jaganjaca na tržištu, a čak i ubrzavanje proizvodnje na 3 koćenja u 2 godine.
  • Rezistentnost na teške uslove (ishrana i klimatski uslovi). Rasa sa puno resursa (rasa-harmonika) koja je u stanju da iskoristi svoje rezerve nakon čega se vraća u svoje inicijalno telesno stanje.
  • Veliki kvalitet materinstva: lako koćenje, priznata dobra plodnost i produktivnost.
  • Prilgođenost svim uslovima uzgoja: u štali ili pod otvorenim nebom
  • Rasa prilagođena hodanju
  • Čistorasni uzgoj ili uzgoj ukrštanjem sa lokalnom rasom

 
ovnovi
ovnovn

Kompletna ponuda

ROM selekcija nudi kompletnu liniju prozvoda:

  • Jedinke za reprodukciju (mlade ženke i ovnovi)
  • Zaleđena sperma uz mogućnost oplođavanja
  • Specijalizovana oprema prilagođena potrebama uzgajivača (tuneli, mašinice za šišanje, oprema za veštačko dojenje i dr.)

ROM Selekcija investitorima nudi savetodavne usluge i usluge izvođenja studija potrebnih za uspeh njihovog projekta.

·      

 

Preduzeće sa iskustvom

ROM Selekcija postoji više od 50 godina.
Brojni klijenti iz cele Francuske, iz Evrope (Švajcarske, Belgije, Rumunije, Mađarske i Poljske) i drugih oblasti sveta, ukazali su nam svoje poverenje.