نژاد گوسفندی فرانسوی «سفید رشته کوههای مرکزی» که مناسبROM Sélection
مناطق دشوار دامپروری است را عرضه میکند

این شرکت ۱۸۰ گزینشگر مستقر در رشته کوههای مرکزی فرانسه که به پرورش گوسفند به منظور تولید گوشت میپردازند را گرد هم آورده است.
این شرکت گزینش ژنتیکی و عرضه به بازار ۶ نژاد از جمله نژاد «سفید رشته کوههای مرکزی» را مدیریت میکند؛ نژاد مذکور جهت صادرات به کشورهایی که گاه شرایط دامپروری در آنها دشوار است بسیار مناسب است چه از نظر تغذیه و چه از نظر آب و هوای قارهای ( تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد).

 

نژاد «سفید رشته کوههای مرکزی»، نژادی مناسب شرایط دشوار

 
سفید رشته کوه‌های مرکزی
سفید رشته کوه‌های مرکزی

طبیعت نژاد «سفید کوههای مرکزی» ایجاب میکند که با چنین شرایطی سازگاری کند. این نژاد دههها است که بر اساس ویژگیهای مادری و گوشتی خود دستچین میشود. این نژاد گستردهترین نژاد در فرانسه با ۲۵۰۰۰۰ ماده است که از میان آنها ۶۰۰۰۰ رأس دستچین شدهاند.

: این ویژگیها ی قابل توجه این نژاد را تبدیل به نژادی سودآور برای دامپروران کرده است

 
Carcass
Carcass
  • تولید برههایی نیرومند در زمان تولّد همراه با رشدی سریع و جثهای مناسب
  • امکان زایمان به طور طبیعی در طول سال و در نتیجه امکان انتخاب زمان ورود برهها به بازار و حتی امکان تسریع تولید از طریق ۳ زایمان در طول ۲ سال
  • مقاومت در برابر شرایط دشوار (تغذیهای و آب و هوایی). «نژاد آکاردئونی» قادر به استفاده از ذخأیر خود و باز یافتن حالت بدنی اولیه خود است
  • ویژگیها ی مادری مهم: زایمان آسان، تولید مثل و تکثیر قابل توجه
  • قابل سازگاری با تمامی شرایط دامپروری در آغل و فضای باز
  • نژادی مناسب برای حرکت و جا به جایی
  • قابل پرورش به صورت نژاد خالص و همچنین قابل جفت شدن با نژادهای محلی
 

عرضهای کامل

 
Blanche du Massif Central
Blanche du Massif Central

این شرکت مجموعهای کامل از محصولات را عرضه میکند

  • مادینگان جوان و قوچ ها برای تولید مثل
  • منی منجمد همراه با امکان جاسازی
  • محصولات تخصصی متناسب با نیاز دامپروران (تونل، ماشین پشم چینی، تغذیه مصنوعی)

این شرکت همچنین به سرمایه گذران خدمات مشاورهای و مطالعاتی لازم جهت موفقیت بیشتر پروژهها یشان عرضه میدارد.

 

شرکتی مجرب

 

این شرکت بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد
مشتریان بسیاری در سرتاسر فرانسه، در اروپا، از جمله در سوئیس، بلژیک، رومانی، مجارستان، لهستان و همچنین در بسیاری نقاط دیگر جهان به ما اعتماد کرده اند