ROM Sélection prezentuje
rasę Białą z Masywu Centralnego

Francuską rasę owiec przystosowaną do trudnych terenów hodowlanych.

 

ROM Séléction obejmuje 180 hodowców w Masywie Centralnym (Francja), hodujących owce przeznaczone do produkcji mięsa.
ROM zarządza selekcją genetyczną i sprzedażą sześciu ras, w tym rasy Białej z Masywu Centralnego, która jest dobrze dostosowana do importu do krajów, w których panują trudne warunki hodowli, zarówno ze względu na żywienie, jak i klimat kontynentalny (ciepłe i suche lata, mroźne zimy).

 

Rasa Biała z Masywu Centralnego, rasa, przystosowana do trudnych warunków hodowli

 

Rasa Biała z Masywu Centralnego (BMC) jest naturalnie zaaklimatyzowana do takich niekorzystnych warunków. Selekcjonowana od kilkudziesięciu lat ze względu na cechy żeńskie i męskie, rasa BMC jest rasą najbardziej rozpowszechnioną we Francji z 250 000 sztuk owiec, w tym 60 000 w trakcie selekcji.
Jej wybitne cechy sprawiają, że jest uznawana wśród hodowców za rasę rentowną:

 
Rasa Biała z Masywu Centralnego
Rasa Biała z Masywu Centralnego

Rasa Biała z Masywu Centralnego

Rasa Biała z Masywu Centralnego
Rasa Biała z Masywu Centralnego

Rasa Biała z Masywu Centralnego

  • Produkcja energicznych jagniąt po urodzeniu z szybkim wzrostem i dostrzegalnym formowaniem
  • Możliwość naturalnego kocenia się w roku umożliwiająca wybór pory roku dostarczenia jagniąt na rynek i przyspieszenie produkcji z 3 koceniami w ciągu 2 lat
  • Odporność na trudne warunki (żywieniowe i klimatyczne). „Rasa akordeon" zdolna do wykorzystywania rezerw i powrotu do stanu początkowego ciała
  • Doskonałe cechy żeńskie: łatwe kocenie, zauważalna płodność i produktywność
  • Dostosowanie do każdych warunków hodowli: pod dachem lub na otwartej przestrzeni
  • Rasa dostosowana do rynku
  • Hodowla czystej rasy lub z krzyżowaniem z rasą lokalną
 
Rasa Biała z Masywu Centralnego

Kompletna oferta

ROM Séléction oferuje kompletną gamę produktów:

  • reproduktorów (młode owce i barany)
  • nasienie mrożone z opcją zapłodnienia
  • specjalistyczny sprzęt, dostosowany do potrzeb hodowców

(tunele, kosiarka, sztuczne karmienie itd.)

 ROM Séléction oferuje również inwestorom doradztwo i badania niezbędne do realizacji projektu z sukcesem.

 

 

Doświadczona firma

ROM Séléction istnieje od ponad 50 lat.
Zaufało nam wielu klientów we Francji, w Europie (na przykład w Szwajcarii, Belgii, Rumunii, Węgrzech i Polsce) oraz w wielu częściach świata